HUOLTO

Lämmönjakokeskuskin tarvitsee oikein toimiakseen säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Ennakoimalla ja huollon teettämällä varmistutaan keskuksen ja laitteiston virheettömästä toiminnasta jolloin voidaan säästää selvää rahaa sekä mahdollista mielipahaa korjaamalla jo olemassa olevat taikka alkavat viat ajoissa. Oikea aika huollolle on hyvissä ajoin ennen lämmityskauden alkua. Mutta jos keskuksen taikka laitteiston toiminta epäilyttää, voidaan huolto suorittaa tarvittaessa milloin vain lyhyin lämmitys katkoksin.

HUOLLOSSA TEEMME MM. SEURAAVAT ASIAT:

  • Tarkastamme ja kartoitamme mahdolliset alkavat ja jo alkaneet vesivuodot
  • Tarkastamme pumppujen toiminnan
  • Tarkastamme kalvopaisunta-astian ja tarvittaessa säädämme esipaineen
  • Tarkastamme varoventtiilien toiminnan
  • Puhdistamme toisio puolen mutapussit
  • Ja lopuksi annamme raportin hinta-arvioineen mahdollisista korjaustarpeista
  • Esimerkki hinta yhden kaukolämpökeskuksen huollosta: 224 eur/sis.ALV ilman mahdollisia korjauksia